Spring naar de inhoud

Tot 30% korting tijdens de uitverkoop!

AV

Bijgewerkt op 24-01-2024

Deze Algemene Verkoop- en Dienstenvoorwaarden regelen de uitvoering van de verkoop en diensten van het bedrijf Lansa Design voor de Klant. Ze worden gesloten tussen: – Lansa Design, geregistreerd bij de RCS van Evry onder nummer 529752115, met een kapitaal van € 40.000,00, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 12 avenue du Québec – Bâtiment Ibéris – 91140 Villebon sur Yvette Ci- hierna genoemd “het bedrijf”, enerzijds, en – De Klant, consument, anderzijds, hierna te noemen “Klant”.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

De hieronder beschreven algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van partijen in het kader van de verkoop op afstand van producten verkocht door het bedrijf Lansa Design. De verwerving van een goed via de site easy-sushi.com impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 2 – Kenmerken van de te koop aangeboden producten

De producten die de firma Lansa Design op haar website easy-sushi.com te koop aanbiedt, zijn uitsluitend bedoeld voor culinair gebruik. De te koop aangeboden producten zijn geen speelgoed en moeten buiten het bereik van kinderen of in de aanwezigheid van een volwassene worden bewaard. De foto's en illustraties van de producten die te koop worden aangeboden op de site easy-sushi.com komen overeen met de verzonden producten. Het is echter mogelijk dat er bepaalde variaties bestaan in de presentatie van de producten, vooral wat betreft decoratieve details (verpakking, kleuren, enz.). Lansa Design kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ongepast gebruik door de persoon die direct of indirect schade lijdt. De producten die te koop worden aangeboden op de website easy-sushi.com zijn beschikbaar. Als er echter geenszins sprake is van een voorraadtekort van het/de gewenste artikel(en), wordt de klant binnen maximaal 3 werkdagen na bestelling van het/de niet-beschikbare product(en) per e-mail op de hoogte gebracht. De initiële bestelling voor het (de) niet-beschikbare product(en) kan dan worden vervangen door de bestelling van een gelijkwaardig product, of worden geannuleerd. In geval van annulering van de bestelling ontvangt de Klant binnen maximaal 7 werkdagen het totaalbedrag van zijn oorspronkelijke bestelling. Het bedrijf Lansa Design behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen van de producten die op de website easy-sushi.com worden verkocht.

Artikel 3 – Kenmerken van de aankoopservice op de site easy-sushi.com met betaling op afstand

De online winkeldienst met betaling op afstand is een dienst die is opgezet door Lansa Design en die beschikbaar is voor haar klanten waarmee ze rechtstreeks het (de) product(en) van hun keuze kunnen bestellen en kopen die op de site te koop worden aangeboden. easy-sushi.com, onder voorbehoud van voorraad beschikbaarheid. Deze service geldt voor alle producten die te koop worden aangeboden op de website easy-sushi.com. De klant kan via de site easy-sushi.com een bestelling plaatsen door het/de gewenste product(en) te selecteren en de betaalinstructies te volgen. Elke bestelling die door de Klant wordt geplaatst en bevestigd, houdt de sluiting in van een overeenkomst voor verkoop op afstand tussen hem en de firma Lansa Design. Lansa Design behoudt zich het recht voor om elke bestelling van de klant te aanvaarden of te weigeren. Bij weigering van de bestelling door Lansa Design zal laatstgenoemde geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. In geval van aanvaarding van de bestelling door Lansa Design, wordt binnen maximaal 48 uur een bevestiging van de bestelling naar de klant gestuurd op het e-mailadres dat is opgegeven en geverifieerd op het moment van de bestelling. Bij gebrek aan bevestiging van de bestelling door de firma Lansa Design binnen maximaal 48 uur, wordt de verkoop als nietig beschouwd. Het totaal door de klant betaalde bedrag zal hem dan zo spoedig mogelijk volledig worden terugbetaald. In geval van verzending van een bevestiging van zijn bestelling door de firma Lansa Design, beschikt de klant over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na levering. Er wordt dan een e-mail naar de klant gestuurd waarin zijn verzoek tot herroeping wordt bevestigd. Bij gebreke van ontvangst van deze bevestigingsbrief zal geen enkel geretourneerd product door Lansa Design worden terugbetaald. De retourzending van het product moet plaatsvinden onder dezelfde voorwaarden als die van de oorspronkelijke verzending. Dit betekent dat de klant zal moeten kiezen voor dezelfde vervoerder, dezelfde transporttracking, dezelfde verpakking. Het geretourneerde product moet overeenkomen met het geleverde en mag geen gebruikssporen vertonen. Retourkosten zijn voor rekening van de klant. In geval van retournering van een product dat niet voldoet aan dezelfde voorwaarden als die van de oorspronkelijke verzending, wordt de bestelling niet terugbetaald. Ook in het geval van het retourneren van een product dat gebruikssporen vertoont, wordt de bestelling niet terugbetaald. De retourzending moet uiterlijk 8 werkdagen na onze retourbevestiging plaatsvinden op het volgende adres: Lansa Design – 12 avenue du Québec – Bâtiment Ibéris – 91140 Villebon sur Yvette.

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

De prijs is contant te betalen, volledig op de dag van de bestelling, via de website easy-sushi.com. Om zijn bestelling te bevestigen, moet de Klant zijn betaling direct online uitvoeren. Zodra de betaling is uitgevoerd, ontvangt de Klant een bevestiging van zijn bestelling. Betalen doe je online met: – Creditcard; – Paypal – Bankoverschrijving op verzoek en indien geaccepteerd door Lansa Design, die vervolgens haar bankgegevens aan de klant zal doorgeven. Bij de keuze van zijn betaalmiddel moet de Klant zijn bankgegevens en zijn factuuradres invullen alvorens te betalen. De Klant garandeert Lansa Design dat hij over alle autorisaties beschikt die nodig zijn om het gekozen betaalmiddel te gebruiken. Door zijn creditcardnummer op te geven, machtigt de Klant de bank van de site om het totale bedrag van de bestelling te debiteren. Alle betalingsinformatie wordt verzonden naar de bank van de site. Er worden geen bankgegevens verzameld, opgeslagen of verwerkt door Lansa Design. De bankrekening van de klant, die overeenkomt met de creditcard die voor de betaling is gebruikt, wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door de klant gedebiteerd. In geval van onmogelijkheid om de verschuldigde stroom door de klant te verzenden (verzet, weigering van de bank, enz.), worden de bestelling en het contract automatisch geannuleerd. Het bedrijf is niet verplicht om enige dienst uit te voeren na de bestelling van de klant als deze de prijs niet betaalt volgens de voorwaarden en volgens de methoden die zijn aangegeven in deze algemene verkoop- en servicevoorwaarden.

Artikel 5 – Verzending van bestellingen

De verzendtijd varieert afhankelijk van de betaalmethode. Het bedrijf Lansa Design verzendt de bestelling binnen maximaal 3 werkdagen na bevestiging van de bestelling met volledige betaling. De bestelling kan alleen worden verzonden naar het vasteland van Frankrijk, de overzeese gebieden en de buurlanden. De aangeboden vervoerswijzen zijn als volgt: – Colissimo of Carrier; – Relay-punten. Zodra de bestelling is verzonden, biedt het bedrijf Lansa Design de klant een link waarmee hij de reis van zijn pakket kan volgen, met behulp van het trackingnummer dat hem tijdens de verzending wordt toegestuurd.

Artikel 6 – Wettelijk herroepingsrecht

De Klant heeft een herroepingsrecht dat hij kan uitoefenen zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen, binnen veertien dagen vanaf de dag na de overeenkomst. Deze termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag indien deze verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag of niet-werkdag.

Artikel 7 – Levering

Na verzending wegen de risico's op de klant. Het wordt sterk aanbevolen dat de klant een voorbehoud maakt of de inhoud van het pakket bij ontvangst controleert in geval van verslechtering van het bestelde artikel of de inhoud die niet aan de verwachtingen voldoet. Bij gebreke van een reservering bij ontvangst, zal Lansa Design de latere klacht van de klant niet kunnen verwerken, ondanks de aanwezigheid van een beschadigd of vernietigd pakket bij levering. De klant moet alle informatie invullen die een conforme levering van het product mogelijk maakt. In geval van een fout in het leveringsadres door de klant en de terugzending van het pakket door de vervoerder met de vermelding NPAI of onvolledig adres, kan Lansa Design de klant het bedrag van de bestelling terugbetalen, exclusief de leveringskosten. In dit geval dient de klant het gebrek aan levering aan Lansa Design te melden binnen de 25 kalenderdagen vanaf de dag dat het pakket door de vervoerder wordt overgenomen. In het geval van een fout in het afleveradres door Lansa Design, wordt de bestelling opnieuw verzonden, onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke verzending. Bezorgkosten zijn dan voor rekening van Lansa Design. Indien het pakket door de klant niet is afgehaald op zijn postkantoor (of PostPunt), wordt dit teruggestuurd naar Lansa Design. Na ontvangst van het pakket kan Lansa Design op verzoek van de klant de gehele bestelling terugbetalen, exclusief verzendkosten. In geval van niet-aflevering van het verzonden pakket na 7 werkdagen vanaf de dag dat de bestelling door de vervoerder is overgenomen, moet de klant contact opnemen met de vervoerder. In geval van door de vervoerder bevestigd verlies of gebrek aan informatie, dient de klant het verlies te melden aan Lansa Design binnen een maximum van 10 kalenderdagen vanaf de dag dat het pakket door de vervoerder wordt overgenomen. Na deze termijn kan geen enkele klacht meer in behandeling worden genomen. Na ontvangst van de klacht van de klant zal Lansa Design alle nodige controles uitvoeren. Als het pakket niet is afgeleverd, zal Lansa Design de trackingservice van de vervoerder vragen. In geval van definitieve bevestiging van het verlies van voornoemd pakket door de bezorgdiensten, zal Lansa Design de bestelling terugbetalen, op voorwaarde dat de klant een beëdigde verklaring meedeelt dat hij het pakket niet heeft ontvangen. De aangegeven levertijden gelden vanaf de dag dat het pakket door de vervoerder is overgenomen. Leveringstermijnen worden te goeder trouw en louter ter informatie meegedeeld. Het niet naleven van leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook. Er wordt geen pakket naar het buitenland (buiten buurlanden) verzonden.

Artikel 8 – Wettelijke garanties

Volgens de voorwaarden van de artikelen L.211-4 van het consumentenwetboek en 1641 van het burgerlijk wetboek geniet de klant van de wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken voor bestellingen die op de e-commercesite van Lansa Design worden geplaatst. De klant heeft een bedenktijd van twee jaar vanaf de levering van het product. Volgens artikel L. 211-9 van de consumentencode kiest de klant in geval van gebrek aan overeenstemming tussen de reparatie en de vervanging van de goederen. De klant kan de garantie toepassen wegens verborgen gebreken van het verkochte artikel voorzien in artikel 1641 van het burgerlijk wetboek. Bij een verborgen gebrek kiest de klant tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs. In geval van toepassing van de wettelijke garanties, moeten de betwiste producten in perfecte en complete staat worden verzonden (accessoires, verpakking, instructies, enz.). Verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en retourkosten worden vergoed op vertoon van kwitanties. Terugbetaling van betwiste producten zal plaatsvinden na zorgvuldig onderzoek van deze laatste. Elke garantie is uitgesloten in de volgende gevallen: – abnormaal gebruik of verkeerde behandeling; - verwaarlozen ; - misbruik ; – achterstallig onderhoud; – slechte bewaaromstandigheden; - normale slijtage; – overmacht; – gebruik dat niet voldoet aan de specificaties van de Leverancier/Fabrikant; – commercieel of collectief gebruik; – reparatie of wijziging uitgevoerd door een niet door de Leverancier/Fabrikant goedgekeurde derde.

Artikel 9 – Verantwoordelijkheden

Lansa Design kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld: – In geval van onbeschikbaarheid van de site easy-sushi.com; – Bij voorraadtekort; – Bij onbeschikbaarheid van een product; – In geval van overmacht; – Bij stakingen of sociale bewegingen; – Bij overstroming; - In geval van brand ; – Bij een gezondheidstekort. – In geval van schade als gevolg van phishing door een niet-geautoriseerde derde partij om persoonlijke informatie te verkrijgen met als doel identiteitsdiefstal of enige andere frauduleuze manoeuvre

Artikel 10 – Klachten

Het bedrijf Lansa Design biedt de Klant een klantentelefoondienst op het volgende nummer: +33 1 69 59 25 69 (niet-premium tariefnummer). Elke klacht van de Klant moet schriftelijk worden verzonden naar het volgende adres: Lansa Design – 12 avenue du Québec – Bâtiment Ibéris – 91140 Villebon sur Yvette

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Lansa Design verzamelt bij de Klant de hem betreffende persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verkoopcontract en de levering van de door de Klant bestelde diensten. De verzamelde informatie bepaalt de verkoop en de levering van diensten. Het niet meedelen van deze gegevens zal ertoe leiden dat de Klant het gewenste product niet kan bestellen. Persoonsgegevens worden verzameld op basis van deze algemene voorwaarden en worden door Lansa Design gebruikt voor de volgende doeleinden: – Verzending van de door de klant geplaatste bestelling; Uitvoering van de door de Klant aan Lansa Design toevertrouwde dienstverlening, – Aanmaak van een dossier voor de strikt interne verwerking van de klanten van Lansa Design, opvolging van de dossiers van haar klanten, facturatie, incasso en boekhouding – Beheer van de relatie met haar klanten en prospecten, – Naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen wanneer zij verwerkingen implementeert die gericht zijn op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering en het bestrijden van corruptie. De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor Lansa Design. Ze kunnen ook worden meegedeeld aan de administratieve of gerechtelijke autoriteiten om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving of om te reageren op een gerechtelijke of wettelijke verplichting in het kader van de uitvoering van de verkoop en de levering van diensten. Ze zijn niet bedoeld om te worden verkocht, gedeeld of meegedeeld aan derden voor commerciële of prospectiedoeleinden. Lansa Design bewaart gegevens alleen voor de duur die nodig is voor de operaties waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving. In dit verband worden klantgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie plus 5 jaar, onverminderd bewaarplichten of verjaringstermijnen. Boekhoudkundig worden de gegevens 10 jaar bewaard vanaf het einde van het boekjaar. Lansa Design, met hoofdkantoor te 12 avenue du Québec – Bâtiment Ibéris – 91140 Villebon sur Yvette, vertegenwoordigd door Lansa Design, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land van de Europese Unie dat onderhevig is aan AVG nr. 2016/679. De Klant heeft jegens de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op toegang tot de persoonsgegevens, toegang tot gegevens die op hem betrekking hebben, rectificatie, ondervraging, beperking, overdraagbaarheid, verwijdering, of het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens, evenals het recht om een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Gespecificeerd is dat de Klant zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door een identiteitsbewijs te scannen, hetzij door Lansa Design een fotokopie van zijn identiteitsbewijs te bezorgen.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Elke reproductie of exploitatie van de te koop aangeboden producten is de Klant verboden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de firma Lansa Design, op straffe van gerechtelijke vervolging. Lansa Design blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de merken, logo's, slogans, grafieken, foto's, animaties, video's en teksten op de site. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de site en zijn inhoud, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bedrijf Lansa Design, is verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L. 335-2 en volgende en de artikelen L. 713- 1 en volgende van de code voor intellectueel eigendom.

Artikel 13 – Geschillen

Elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering, interpretatie of beëindiging van het contract zal worden beslecht volgens de regels die ter zake specifiek van toepassing zijn. Deze algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende aan- en verkooptransacties worden beheerst door het Franse recht. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 612-1 en volgende van de consumentencode, heeft de klant de mogelijkheid om als consument klachten naar de firma Lansa Design te sturen via een elektronisch bericht of per post naar het adres van het hoofdkantoor. sociaal. In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken die van de plaats waar de maatschappelijke zetel van het bedrijf Lansa Design is gevestigd. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden uitdrukkelijk goedgekeurd en aanvaard door de Klant, die verklaart en erkent er perfecte kennis van te hebben en dus afstand doet van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document en in het bijzonder op zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden , die niet afdwingbaar zijn tegen Lansa Design, zelfs als het hiervan op de hoogte is.

Geoptimaliseerd door Optimole

Volg ons

verkoop

Tot 30% korting op een selectie producten. Genieten!