Gratis bezorging in Frankrijk vanaf €39

Juridische kennisgeving

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, wordt het onder de aandacht van gebruikers en bezoekers gebracht, hierna de " " Gebruiker”, van de easy-sushi.com site, hierna de “Site”, deze juridische mededelingen. De verbinding met en navigatie op de site door de gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze juridische kennisgevingen. Deze zijn toegankelijk op de Site onder de rubriek “Juridische mededelingen”.

Editor

De site wordt uitgegeven door Lansa Design SASU met een kapitaal van 40.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Evry onder nummer 529752115, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 12 Avenue du Québec, 91140 Villebon-sur-Yvette, Frankrijk.

Telefoonnummer 0169592569

E-mailadres : [email protected]

Intracommunautair btw-nummer: FR15529752115

De directeur van publicatie is de heer Stéphane Bonsergent, hierna de “Uitgever”.

Gastheer

De host van de site is het bedrijf o2switch, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 222 Bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, Frankrijk, waarvan het telefoonnummer is 0444446040.

Toegang tot de site

De Site is overal toegankelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking en eventueel als gevolg van een noodzaak tot onderhoud. In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de Site kan de Uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden.

Verzameling van gegevens

De site biedt de gebruiker de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie met respect voor de privacy in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. 1 Krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gedateerd 6 januari 1978, heeft de Gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonsgegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit:

  • Per post naar Lansa Design SASU, 12 Avenue du Québec, 91140 Villebon-sur-Yvette, Frankrijk
  • Sinds een Contact Formulier

Elk gebruik, reproductie, distributie, marketing, wijziging van de gehele of een deel van de site, zonder toestemming van de uitgever, is verboden en kan leiden tot gerechtelijke stappen en vervolging zoals met name bepaald door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Burgerlijk Wetboek.